DMCA

Chính sách của chúng tôi là phản hồi các thông báo rõ ràng về vi phạm bản quyền. Trang này phác thảo thông tin cần thiết để gửi các thông báo này và cho phép gửi trực tuyến để có phản hồi nhanh nhất.

Quan trọng – Yêu cầu xóa nội dung A / V

Live7X, như một công cụ tìm kiếm, không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web bên ngoài. Vui lòng đảm bảo trước khi gửi yêu cầu xóa A / V rằng phương tiện được đề cập thực sự được lưu trữ bởi Live7X.com và không được lưu trữ bởi bên thứ ba. Bạn có thể kiểm tra vị trí mà video được lưu trữ bằng cách tìm mô tả máy chủ được hiển thị bên dưới mỗi đối tượng video. Mỗi mô tả máy chủ chứa một liên kết đến vị trí ban đầu mà video được lập chỉ mục từ đó.

Nguồn video: Playewire.com, Youtube.com, Daylimotion.com, Vk.com, Oidela.com…

Nguồn hình ảnh: Gettyimages.com, Goal.com, Premierleague.com, LigaBBVA.com, Bundesliga.com, Dailymotionail.com, ESPNFC.com, UEFA.com…

Nếu video không được lưu trữ bởi Live7X, cách bảo vệ quyền lợi hiệu quả nhất của bạn là tìm cách xóa khỏi máy chủ chịu trách nhiệm về nội dung. Đến lượt nó sẽ xóa nội dung khỏi trang Live7X và bất kỳ công cụ tìm kiếm nào khác có thể đã lập chỉ mục nội dung.

Nội dung được tổ chức bởi Live7X

Đối với nội dung A / V được tổ chức bởi Live7X, vui lòng gửi về email [email protected], chúng tôi sẽ nỗ lực hợp tác chặt chẽ với bạn để tuân thủ Đạo luật bản quyền kỹ thuật số Millenium.

DISCLAIMER: No copyright infringement is intended nor implied. To discuss this disclaimer or the removal of appropriate credit for materials of which you hold copyright please contact us email [email protected]. All the video and link content found on Live7X.com is not hosted on our servers, all videos and links are hosted on a third party site.