Các cầu thủ HAGL nhảy điệu dân vũ rửa tay, đẩy lùi COVID-19

Các cầu thủ HAGL nhảy điệu dân vũ rửa tay, đẩy lùi COVID-19

Nhằm hưởng ứng chiến dịch “Chung tay đẩy lùi C.O.V.I.D 19”, toàn bộ các học viên của khóa 5 Học viện đã nhảy điệu dân vũ rửa tay.

Nguồn video: YouTube/NEXT SPORTS