Điều khoản & bảo mật

Chúng tôi là ai

Địa chỉ website là: https://live7x.com.

1-Điều khoản sử dụng

Những Điều khoản Sử dụng này (sau đây sẽ đưọc viết tắt là ‘ĐKSD’) thiết lập và quy định về mối quan hệ giữa ‘Nhà cung cấp’ và tất cả các bên truy cập vào Trang Web và/hoặc Ứng dụng và sử dụng các tính năng và nội dung của chúng dưới mọi hình thức (sau đây sẽ được gọi là ‘Khách’).

Nhà cung cấp và Khách sẽ được gọi chung là ‘Các bên’.

2-Dịch vụ

Ứng dụng cung cấp một trang web tương tác và các ứng dụng/tính năng dành cho di động chứa thông tin thể thao trực tiếp trong các sự kiện thể thao, tỷ số bóng đá theo thời gian thực, kết quả chung cuộc, lịch thi đấu, đội hình và các số liệu thống kê thể thao. Các kết quả, và những thông tin thống kê khác có trên Ứng dụng phản ánh thông tin được cung cấp bởi các nguồn độc lập khác (từ các bên thứ ba) hoặc bởi kết quả lao động nội bộ hoặc bởi nhiều Ứng dụng chính thức khác.

Mặc dù Nhà cung cấp nỗ lực để cập nhật nội dung và kết quả các trận đấu hoặc những thông tin khác hiển thị trên Ứng dụng một cách thường xuyên, chúng tôi khuyến nghị nên kiểm tra lại những thông tin lấy trên Ứng dụng với các nguồn khác. Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm với việc Khách sử dụng các kết quả và thông tin khác có trên Ứng dụng.

3-Nội dung Âm thanh / Hình ảnh

Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung của các Ứng dụng bên ngoài mà chúng có thể được xem từ Ứng dụng. Tất cả nội dung video được tìm thấy trong Ứng dụng không được lưu trữ trên các máy chủ của Nhà cung cấp cũng như không được tạo ra hoặc tải lên máy chủ lưu trữ bởi Nhà cung cấp.

4-Vi phạm Điều khoản Sử dụng

Nếu Khách không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong bản ĐKSD này hoặc nếu Nhà cung cấp có lý do để nghi ngờ rằng Khách dù trực tiếp hay gián tiếp không tuân theo bất kỳ một điều khoản nào trong ĐKSD, Nhà cung cấp bảo lưu quyền, và tất cả biện pháp phòng vệ tức thời, và ở mức độ theo chủ ý cá nhân của Nhà cung cấp, đóng hoặc chặn Khách khỏi Ứng dụng và đóng bất kỳ tài khoản nào đã đăng ký bằng tên của Khách và có liên quan, và giữ quyền khởi kiện Khách ở một mức độ tùy theo chủ ý của Nhà cung cấp.

5-Tuân thủ pháp luật

Tất cả Khách được khuyến nghị phải tuân thủ pháp luật hiện hành tại nơi ở và/hoặc nơi cư trú và/hoặc nơi họ đang hiện diện. Nhà cung cấp không chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ hành động nào của bất kỳ nhà chức trách nào đối với bất kỳ Khách nào có liên quan đến việc Khách sử dụng Ứng dụng.

6-Từ chối

6.1 Bảo đảm và Đại diện

Tại đây nhà cung cấp khẳng định rằng họ không đại diện, cam kết hay bảo đảm (một cách trực tiếp hay hàm ẩn) rằng nội dung của Ứng dụng là chính xác và/hoặc phù hợp cho bất kỳ một mục đích riêng lẻ nào ngoài những đảm bảo không thể bị chối bỏ theo pháp luật hiện đang điều chỉnh bản ĐKSD này.

Khách hoàn toàn chịu mọi rủi ro khi sử dụng Ứng dụng. Ứng dụng không phải là một Ứng dụng cá cược hoặc cờ bạc. Nhà cung cấp Ứng dụng không cung cấp dịch vụ cá cược hay cờ bạc, vì vậy Nhà cung cấp không giữ hay quản lý nguồn vốn của người chơi và không liên quan đến bất kỳ một giao dịch cá cược nào. Tỷ lệ cược được hiển thị trên Ứng dụng là một phần của các thông tin và chức năng của Ứng dụng.

Nhà cung cấp không đảm bảo rằng bất kỳ chức năng nào được cung cấp bởi Ứng dụng đều được ủy quyền, và việc vận hành sẽ hoàn toàn làm hài lòng Khách, rằng nó hoàn toàn bảo mật và không có lỗi, rằng nó được cập nhật thường xuyên, rằng bất kỳ lỗi phần mềm nào đều được sửa thường xuyên, rằng nó không bị gián đoạn, rằng Ứng dụng không có virus hay lỗi kỹ thuật, hoặc rằng chúng hoạt động liên tục, rằng chúng đầy đủ, rằng thông tin và các chức năng có trên đó là đáng tin cậy, hoặc tất cả các thông tin khác được lấy và các chức năng được sử dụng trên Ứng dụng là đầy đủ và đáng tin cậy. Những người chọn truy cập Ứng dụng làm như vậy theo lựa chọn của họ và họ chịu trách nhiệm tuân theo luật pháp địa phương, nếu và đến mức độ luật pháp địa phương được áp dụng.

Ứng dụng có thể chứa các liên kết và chỉ dẫn đến các trang web/ứng dụng/quảng cáo/nội dung của bên thứ ba. Những trang web/ứng dụng/quảng cáo/nội dung này sẽ là chủ thể của những điều khoản và quy định khác, thường được chứa trong những trang web/ứng dụng/quảng cáo/nội dung đó. Chúng được cung cấp nhằm tăng sự thuận lợi và vì sự quan tâm của Khách và không bao hàm trách nhiệm, cũng không phải là sự xác nhận của Nhà cung cấp đối với những thông tin có trên các trang web/ứng dụng/quảng cáo/nội dung này. Nhà cung cấp không đảm bảo, một cách trực tiếp hoặc hàm ý, đối với độ chính xác, sự hiện diện của nội dung hoặc thông tin, văn bản hay đồ họa không phải trong miền của Nhà cung cấp. Nhà cung cấp chưa kiểm tra bất kỳ phần mềm nào đang hiện diện trên các trang web/ứng dụng khác và không đại diện cho chất lượng, độ an toàn, độ tin cậy hoặc độ phù hợp của các phần mềm như vậy.

6.2 Tổn thất hoặc Thiệt hại

Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự tổn thất hoặc thiệt hại nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, mà Khách hoặc một bên thứ ba nào đó có thể chịu như một hệ quả của việc sử dụng Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại gây ra bởi tổn thất thương mại, tổn thất quyền lợi, tổn thất thu nhập kỳ vọng, tiền thắng cược hoặc các lợi nhuận khác, sự gián đoạn kinh doanh, tổn thất thông tin thương mại, hoặc bất kỳ loại hình tiền phạt nào và/hoặc các tổn thất kéo theo.

Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm cho tiền thắng hoặc thua tại các trang web/ứng dụng của bên thứ ba do việc sử dụng thông tin hiển thị trên Ứng dụng.

Theo nghĩa không gây ra giới hạn đối với sự tổng quát của hai điều khoản trước, không trách nhiệm nào được thừa nhận hoặc chấp nhận đối với những vấn đề sau đây, không kể những vấn đề khác:

 1. lỗi, lỗi đánh máy, giải thích sai, nghe sai, đọc sai, dịch sai, lỗi chính tả, lỗi đọc, lỗi giao dịch, sự cố kỹ thuật, lỗi đăng ký, lỗi kê khai, trường hợp bất khả kháng và/hoặc bất kỳ sai lầm/lỗi tương tự nào khác;
 2. vi phạm các quy định của Nhà cung cấp;
 3. các hành vi phạm tội;
 4. lời khuyên, dưới bất kỳ hình thức nào, được đưa ra bởi Nhà cung cấp;
 5. các hành động pháp lý và/hoặc các biện pháp khắc phục khác;
 6. tổn thất hoặc thiệt hại mà Khách hoặc bên thứ ba có thể chịu do hệ quả của việc sử dụng Ứng dụng, nội dung của nó hoặc bất kỳ liên kết nào được đề nghị bởi Nhà cung cấp;
 7. tổn thất hoặc thiệt hại mà Khách hoặc bên thứ ba có thể chịu do hệ quả của bất kỳ sự thay đổi, tạm ngưng hoặc gián đoạn nào của Ứng dụng;
 8. việc sử dụng Ứng dụng hoặc nội dung của nó cho mục đích phạm tội bởi bất kỳ người nào, sử dụng những nhược điểm, thiếu sót hoặc bất kỳ yếu tố nào khác nằm ngoài tầm kiểu soát của Nhà cung cấp cho mục đích phạm tội;
 9. bất kỳ việc sử dụng nào của Ứng dụng do một bên thứ ba truy cập vào khu vực riêng có yêu cầu đăng nhập và mật khẩu bằng cách sử dụng Tên đăng nhập và Mật khẩu của Khách;
 10. trong trường hợp có sự sai lệch trong các dịch vụ, chức năng và bất kỳ tính năng nào khác được cung cấp bởi Ứng dụng vì lý do virus hoặc lỗi có liên quan đến những thông số cấu hình Ứng dụng, bất kỳ thiệt hại, phí tổn, chi phí, tổn thất, hoặc khiếu nại theo sau các sai lệch đã nêu;
 11. bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào từ phía nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà Khách đã ký hợp đồng với họ để có thể truy cập vào Ứng dụng. Trong trường hợp kiện tụng giữa nhà cung cấp dịch vụ Internet và Khách, Nhà cung cấp không thể là một phần của vụ kiện, và một vụ kiện như vậy sẽ không thể ảnh hưởng đến bản ĐKSD này; và
 12. bất kỳ khiếu nại nào phát sinh như một hệ quả của những thiệt hại mà Khách phải chịu do nội dung của bất kỳ tài liệu nào được đăng bởi một Khách khác hoặc một bên thứ ba khác không được ủy quyền bởi Nhà cung cấp trên Ứng dụng.

7-Chính sách Riêng tư

Trang web Live7X.com và những ứng dụng di động của nó (sau đây sẽ được gọi là ‘Ứng dụng’) tôn trọng sự riêng tư của tất cả các bên xem và sử dụng Ứng dụng, (sau đây sẽ được gọi là ‘Khách’), và cam kết bảo vệ sự riêng tư của họ. Ứng dụng có thể thu thập và sử dụng ‘Dữ liệu Cá nhân’ (sẽ được định nghĩa dưới đây) có liên quan đến Khách để nhằm cung cấp cho họ những dịch vụ tốt hơn.

8-Thu thập Dữ liệu Cá nhân

Ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ được xác định trong bản Chính sách Riêng tư này, Ứng dụng không thu thập bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào khi Khách chỉ đơn thuần mở Ứng dụng. Dù vậy, Ứng dụng có yêu cầu Khách cung cấp một vài Dữ liệu Cá nhân khi sử dụng các dịch vụ gia tăng hoặc dịch vụ nâng cao được cung cấp trên Ứng dụng sau khi đã đăng ký. Trong những trường hợp như vậy, Ứng dụng sẽ hỏi Khách về sự đồng thuận trước khi thu thập và sử dụng bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của Khách. Trong lúc đăng ký hoặc vào những thời điểm khác, Ứng dụng có thể yêu cầu Khách gửi tên đăng nhập (thường là một địa chỉ email) và mật khẩu.

Khách không có nghĩa vụ phải cung cấp Dữ liệu Cá nhân của họ hoặc phải cho phép Dữ liệu Cá nhân của họ được thu thập bởi Ứng dụng. Dù vậy, với những Khách không đồng thuận với việc thu thập Dữ liệu Cá nhân, Ứng dụng có thể sẽ không cung cấp được toàn bộ những dịch vụ mà Ứng dụng đang cung cấp.

Mặc dù Khách có thể đã đồng ý cho phép Ứng dụng sử dụng Dữ liệu Cá nhân riêng của họ, họ được quyền hủy bỏ sự đồng ý của họ sau đó với bất kỳ lý do nào bằng cách liên hệ với [email protected] Trong trường hợp thu hồi sự đồng thuận, những dịch vụ gia tăng hoặc nâng cao sau khi đăng nhập được cung cấp bởi Ứng dụng sẽ không còn sử dụng được nữa.

9-Các quyền lợi của Bạn với vai trò là Chủ thể của Dữ liệu

9.1.1 Quyền truy cập

Khách có quyền yêu cầu Nhà quản lý (sẽ được định nghĩa dưới đây) cung cấp cho họ bằng văn bản thông tin những Dữ liệu Cá nhân nào của họ đã được thu thập và/hoặc sử dụng. Một yêu cầu có thể được thực hiện bằng cách gửi một yêu cầu bằng văn bản lên Nhà quản lý (sẽ được định nghĩa dưới đây).

Ứng dụng cam kết thực hiện tất cả các nỗ lực phù hợp để liên tục cập nhật Dữ liệu Cá nhân đã thu thập. Tuy nhiên, Khách được khuyến khích nên thông báo cho Ứng dụng bất kỳ thay đổi nào trong những Dữ liệu Cá nhân của họ mà đang được lưu trữ bởi Ứng dụng.

9.1.2 Đính chính, Khóa hoặc Xóa Dữ liệu

Khách nếu cảm thấy bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của họ là không chính xác, có thể yêu cầu bằng văn bản Nhà quản lý để đính chính dữ liệu. Khách cũng có quyền yêu cầu Nhà quản lý khóa hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân riêng của họ nếu chúng đã được xử lý một cách không hợp pháp.

9.1.3 Quyền lợi đối với khách thể

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào qua [email protected] để yêu cầu chúng tôi không tiếp tục xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích marketing, ví dụ như nhận thông tin từ chúng tôi về những sự kiện sắp diễn ra, nhận tin tức và các ấn bản; và dữ liệu của bạn sẽ không được sử dụng cho những mục đích như vậy nữa.

9.1.4 Quyền rút lại sự đồng ý

Bạn có quyền rút lại sự đồng thuận đối với văn bản này, và đối với thực tế sử dụng được trình bày ở đây, vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi email đến [email protected] Điều này không ảnh hướng đến tính hợp pháp của việc sử dụng mà chúng tôi đã thực hiện trên cơ sở sự đồng thuận trước khi nó bị thu hồi. Việc thu hồi của sự đồng thuận sẽ dẫn đến việc chúng tôi sẽ phải dừng dịch vụ của chúng tôi một cách lập tức.

9.1.5 Quyền đính chính

Bạn có quyền thực hiện đính chính đối với bất kỳ Dữ liệu Cá nhân không chính xác nào về bạn mà chúng tôi đã sử dụng, cập nhật bất kỳ dữ liệu nào đã lỗi thời và quyền hoàn chỉnh bản Dữ liệu Cá nhân nếu chưa hoàn chỉnh, bao gồm cả việc sử dụng một tuyên bố bổ sung.

9.1.6 Quyền xóa

Bạn có quyền thực hiện xóa Dữ liệu Cá nhân có liên quan đến bạn mà chúng tôi đang sở hữu khi dữ liệu cá nhân của bạn trở nên không cần thiết nữa khi:

 1. bạn thu hồi sự đồng thuận cho phép chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn;
 2. Dữ liệu Cá nhân của bạn không còn cần sử dụng nữa; hoặc
 3. Dữ liệu Cá nhân của bạn đã bị sử dụng một cách không hợp pháp.

9.1.7 Quyền Hạn chế việc Xử lý

Bạn có quyền hạn chế các thao tác xử lý của chúng tôi khi:

 1. bạn nghi ngờ sự chính xác của những Dữ liệu Cá nhân này, trong một khoảng thời gian đủ để chúng tôi xác nhận tính chính xác của những Dữ liệu Cá nhân đó;
 2. việc xử lý của chúng tôi có khả năng không hợp pháp, và bạn không muốn xóa Dữ liệu Cá nhân của mình và thay vì vậy yêu cầu giới hạn phạm vi sử dụng của nó;
 3. chúng tôi không còn cần sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho những mục đích đã được xác định ở đây nữa, nhưng bạn cần chúng cho việc thành lập, thực hiện hoặc bảo vệ những khiếu nại pháp lý; hoặc
 4. bạn đã phản đối việc xử lý của chúng tôi và đang chờ xác minh liệu cơ sở pháp lý của những hoạt động xử lý của chúng tôi có vượt ra ngoài cơ sở pháp lý của bạn hay không.

10-Marketing
Bạn sẽ nhận được những thông tin marketing từ chúng tôi nếu bạn đã yêu cầu những thông tin marketing đó từ chúng tôi bằng những thông tin chi tiết của bạn thông qua Ứng dụng và đã tham gia vào việc nhận những thông tin này.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào cho mục đích marketing mà không có sự đồng ý một cách rõ ràng của bạn.

11-Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân cho các bên thứ ba

Nhà cung cấp không bán, trao đổi hoặc cho thuê hoặc tiết lộ bằng hình thức khác Dữ liệu Cá nhân thuộc về Khách cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của chủ thể. Dù vậy Dữ liệu Cá nhân có thể được tiết lộ cho bên thứ ba trong trường hợp Ứng dụng bị bán đi.

Điều nói trên không gây tổn hại gì cho bất kỳ ai giữ trách nhiệm pháp lý đối với Ứng dụng trong việc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Khách cho các bên thứ ba.

Điều nói trên cũng không gây tổn hại gì cho việc tiết lộ mà nó hoàn toàn cần thiết như một phần của một hoặc những Mục đích của việc thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân. Trong trường hợp này Ứng dụng sẽ thỉnh cầu sự đồng ý một cách rõ ràng của Khách có liên quan trước.

Nhà cung cấp bảo lưu quyền cung cấp dữ liệu thống kê về Khách, doanh số, lưu lượng, và các thông tin thống kê khác liên quan đến Ứng dụng cho các bên thứ ba, tuy nhiên không được xác định danh tính bất kỳ một Khách cụ thể nào.

12-Từ chối Cookie

“Cookie” là thông tin lưu trữ trong máy tính của Khách bởi một máy chủ web và được sử dụng để tùy biến dịch vụ web của họ. Ứng dụng sử dụng các cookie để lưu trữ thông tin về sự tương tác của Khách mà sau đó có thể cần để thực hiện một chức năng nào đó. Khách có thể chọn chặn cookie trong thiết lập của trình duyệt. Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa nội dung và quảng cáo, để cung cấp các chức năng mạng xã hội và để phân tích lưu lượng truy cập. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin về việc sử dụng của bạn đối với trang của chúng tôi với những đối tác phân tích của Ứng dụng của chúng tôi, một số đối tác quảng cáo (một cách tự động hóa) và các kênh truyền thông mạng xã hội (chỉ khi bạn đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội). Vui lòng xem chi tiết ở đây.

Tuyên bố này cần được hiểu theo hướng đồng thuận với Chính sách Cookie của chúng tôi và bất kỳ Thông báo Riêng tư nào khác mà chúng tôi có thể cung cấp trong những trường hợp đặc biệt khi mà chúng tôi đang thu thập hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân về bạn mà bạn đã được thông tin đầy đủ về phương thức và lý do vì sao chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn. Lưu thiết lập

13-Việc chuyển Dữ liệu Cá nhân cho Nước thứ Ba

Nhà quản lý không chuyển bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào ra ngoài Khu vực Kinh tế châu Âu và, nếu điều đó là bắt buộc, đầu tiên Nhà quản lý sẽ phải đảm bảo rằng những tiêu chuẩn an toàn phù hợp sẽ được áp dụng để chắc chắn rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn được bảo vệ một cách đầy đủ.

14-Bảo mật

Ứng dụng và Nhà quản lý đã áp dụng nhiều biện pháp, cả kỹ thuật lẫn tổ chức, để giúp bảo vệ sự trao đổi thông tin chống lại sự phá hoại, tổn thất, lạm dụng và sự sửa đổi đối với Dữ liệu Cá nhân đã được thu thập và sử dụng (bao gồm việc kiểm soát rằng bất kỳ sự trao đổi dữ liệu nào cũng được bảo vệ) thông qua giao tiếp đã được bảo vệ giữa thiết bị của Khách và các máy chủ của Nhà cung cấp “HTTPS”. Ngoài ra, tất cả mật khẩu bạn đã thiết lập đều được lưu trữ sử dụng chuẩn mã hóa Bcrypt. Mặc dù có những nỗ lực này, Nhà cung cấp không thể đảm bảo rằng những sự việc như thế sẽ không xảy ra.

15-Thời hạn lưu giữ Dữ liệu Cá nhân

Dữ liệu Cá nhân sẽ chỉ được lưu trữ trong thời gian cần thiết để đáp ứng những mục đích mà chúng được thu thập để phục vụ. Trong trường hợp tài khoản người dùng không hoạt động trong một (1) năm, tất cả Dữ liệu Cá nhân của người dùng sẽ bị xóa.

16-Trang web/ứng dụng của bên thứ Ba

Trang web/ứng dụng của bên thứ ba không được bao hàm trong bản Chính sách Riêng tư này. Ứng dụng cung cấp đường dẫn đến những trang khác vì sự thuận tiện của Khách. Ứng dụng không chịu trách nhiệm đối với nội dung hiển thị trên trang web/ứng dụng của bên thứ ba và các cách thức mà họ áp dụng để bảo vệ sự riêng tư của bạn. Bất kỳ một trang web nào khác mà Khách truy cập từ Ứng dụng có thể không có một Chính sách Riêng tư đầy đủ.

17-Sự chấp thuận Chính sách Riêng tư

Sự đồng ý của Khách về việc thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân riêng của họ bởi Ứng dụng và Nhà quản lý là chủ thể của Chính sách Riêng tư thiết lập ở trên. Khách được khuyến nghị nên đọc Chính sách Riêng tư thường xuyên để làm quen với các quy định và điều khoản ở đây và với bất kỳ bổ sung nào có thể được Ứng dụng thực hiện vào một lúc nào đó.